MAły ZUS plus

Biuro rachunkowe Prądnik Księgowość pragnie przybliżyć wam w skrócie jedną z ulg, z której mogę skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność i są ubezpieczeni w ZUS. Jest to MAŁY ZUS PLUS, ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ryczałcie, zasadach ogólnych lub podatku liniowym. 

Kiedy skończy Ci się pół roczna ulga na start, która obowiązuje przez pierwsze pół roku od założenia firmy oraz dwu letni okres ZUSu preferencyjnego, wtedy ostatnia możliwością obniżenia składek społeczny jest właśnie mały ZUS PLUS. Po dwóch i pół roku waszej działalności biuro rachunkowe Prądnik Księgowość analizuje Państwa możliwości co do skorzystania z tej ulgi.

Mimo, że podstawę w małym zusie plus wylicza się od dochodu, podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest przychód, a ten nie może przekroczyć 120 tys. zł.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunku, to z ulgi może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy, po tym okresie musi nastąpić dwu letnia przerwa. Co ważne te 36 miesięcy nie musi mieć ciągłości. Może być sytuacja w której w pierwszym roku spełniasz warunku do skorzystania z ulgi, w drugim roku nie spełniasz i płacisz pełne składki, a w kolejnym znowu spełniasz warunki i możesz ponownie skorzystać z ulgi.

Wielu przedsiębiorców prowadzonych swoje rozliczenia podatkowe w biurze Prądnik Księgowość korzysta z tej ulgi. Biuro dokonuje w Państwa imieniu odpowiednich zgłoszeń i rozliczeń.

Przykład nr 1 osoby korzystającej z ulgi:

Pani Kasia prowadzi gabinet fizjoterapeutyczny, rozlicza się na zasadach ogólnych i skończył się jej ZUS preferencyjny. W 2021 roku osiągnęła następujące wyniki finansowe:

Przychody: 91 tys. zł

Koszty: 29 tys. zł

Dochód: 62 tys. zł

Normalnie 2022 roku powinna płacić pełne składki społeczne ZUS w kwocie 1211,28 zł.

Dzięki skorzystaniu z ulgi Pani Kasia zapłaci 763,62 zł

Miesięcznie w portfelu Pani Kasi zostaje  447,66 zł

 

Przykład 2:

Pan Marcin jest grafikiem komputerowym i rozlicza się na zasadach ogólnych. W 2021 roku osiągnął wyniki:

Przychody: 105 tys. zł

Koszty: 10 tys. zł

Dochód: 95 tys. zł

Pan Marcin mimo, że mieści się w limicie 120 tys. zł to nie skorzysta z ulgi, ponieważ podstawa składek ZUS wyliczona od jego dochodu jest wyższa niż podstawa pełnego zusu, w tym wypadku Pan Marcin zapłaci 1211,28 zł czyli kwotę ustaloną odgórnie.

 

Powyższy artykuł napisany jest w dużym uproszczeniu i nie opisu wszystkich warunków, wyliczeń podstaw i przykładów, ma na celu jedynie przybliżyć w skrócie, w przejrzysty sposób zagadnienie ulgi mały ZUS PLUS.

Zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego Prądnik Księgowość w Krakowie przy ul. Bałtyckiej 11B. Telefon 519773135

Pozdrawiam
Artur Noworyta