Przyppomnienie o termine PIT za 2021

28.04.2022

Biuro rachunkowe Prądnik Księgowość pragnie przypomnieć wszystkim podatnikom, że 2 maja 2022 mija termin na złożenie deklaracji podatkowych za 2021 rok. Chodzi o deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Termin tez dotyczy również uiszczenia opłaty wynikających z wyżej wymienionych deklaracji.