Wydatki na studia a koszty podatkowe

23.05.2022
Nie jedna osoba prowadząca działalność gospodarczą łączy pracę z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Uniwersytety i szkoły są również podmiotami podatkowymi i jak każda inna firma maja prawo wystawić fakturę za świadczone przez siebie usługi. I tutaj rodzi się pytanie czy taka faktura może stanowić koszt podatkowy działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie oczywiście nie jest jednoznaczna i jak może nieść za sobą wiele pułapek, wiec każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie .


Urząd Skarbowy w określonych sytuacjach dopuszcza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia. Ważne jest jednak, aby kierunek podjętych studiów był tożsamy z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, a same studia zostały podjęte przez przedsiębiorcę w celu podniesienia kompetencji zawodowych, zdobycia nowej wiedzy oraz rozszerzenia zakresu działalności. Przykładowo przedsiębiorca prowadzący gabinet kosmetyczny powinien liczyć się z tym, że nie będzie uprawiony do zaliczenia w ciężar kosztów firmowych wydatków poniesionych na studia prawnicze. Biuro rachunkowe Kraków ul. Bałtycka 11B
Prądnik Księgowość. Zapraszamy.